Pandox AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari - juni 2016

25 jul, 2016, 11:00
Pandox AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2016 den 18 augusti kl. 07:00 CEST. Institutionella investerare, analytiker och media hälsas välkomna till en telefonkonferens kl. 09:00 CEST.

Hållpunkter (CEST)

07:00 – Delårsrapporten publiceras via Cision och www.pandox.se

08:00 (cirka) – Presentationsmaterial publiceras på www.pandox.se

09:00 – Telefonkonferens med VD Anders Nissen och CFO Liia Nõu 

09:30 – Frågestund

10:00 – Telefonkonferensen avslutas

För att följa telefonkonferensen online gå till http://media.fronto.com/cloud/pandox/160818. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före konferensstart. 

SE: LocalCall: +46 (0)8 503 36 434
UK: LocalCall: 08444933800
US: LocalCall: 16315107498
Conference ID: 50664159

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  
  
Anders Berg, Head of Communications and Investor Relations, +46 (0)76 095 19 40

  
   
  
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se