Pandox AB (publ) inbjudan till kapitalmarknadsdag i Bryssel den 24 maj 2016

21 jan, 2016, 12:00
Pandox bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag i Bryssel (Belgien) den 24 maj 2016, med fokus på strategisk hotellutveckling inom Operatörsverksamheten. Under dagen genomförs också ett besök på ett antal Pandox-hotell i Bryssel.

Pandox kommer att representeras av VD Anders Nissen, CFO Liia Nõu samt andra personer i Pandox koncernledning.

Datum: 24 maj 2016

Tid: 10:00 CET till cirka 18:30 CET, med efterföljande middag

Anmälan görs senast den 10 maj 2016. För praktiska frågor och anmälan vänligen kontakta Anna Källgren per mail anna.kallgren@pandox.se eller telefon +46 8 506 205 50.

Agenda och mer detaljerad information om kapitalmarknadsdagen kommer att publiceras på www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

    
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Anders Berg, Manager Investor Relations, +46 (0)76 095 19 40

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 21 januari 2016 klockan 12:00 CET.

   
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 121 hotell med drygt 25 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se