Pandox AB (publ) inbjudan till kapitalmarknadsdag i Bryssel den 24 maj 2016

21 jan, 2016, 12:00
Pandox bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag i Bryssel (Belgien) den 24 maj 2016, med fokus på strategisk hotellutveckling inom Operatörsverksamheten. Under dagen genomförs också ett besök på ett antal Pandox-hotell i Bryssel.

Pandox kommer att representeras av VD Anders Nissen, CFO Liia Nõu samt andra personer i Pandox koncernledning.

Datum: 24 maj 2016

Tid: 10:00 CET till cirka 18:30 CET, med efterföljande middag

Anmälan görs senast den 10 maj 2016. För praktiska frågor och anmälan vänligen kontakta Anna Källgren per mail anna.kallgren@pandox.se eller telefon +46 8 506 205 50.

Agenda och mer detaljerad information om kapitalmarknadsdagen kommer att publiceras på www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

    
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Anders Berg, Manager Investor Relations, +46 (0)76 095 19 40

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 21 januari 2016 klockan 12:00 CET.

   
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 121 hotell med drygt 25 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.