Pandox AB (publ) har utsett Anders Berg till Head of Communications and Investor Relations och Camilla Weiner till Head of Sustainability

2 jun, 2016, 13:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Hotellfastighetsbolaget Pandox har utsett Anders Berg till Head of Communications and Investor Relations och Camilla Weiner till Head of Sustainability. Berg och Weiner tillträder den 19 juni 2016, ingår i ledningsgruppen och kommer att rapportera till VD.

”Med Anders och Camilla får vi ett starkt team inom strategisk kommunikation och hållbarhet. Jag är övertygad om att Anders och Camilla kommer att bidra positivt till Pandox fortsatta utveckling”, säger Anders Nissen, VD Pandox.


Anders Berg är civilekonom med lång erfarenhet från ledande positioner inom finansmarknad och kommunikation och är för närvarande Manager Investor Relations på Pandox AB. Camilla Weiner är civilekonom med lång erfarenhet från ledande positioner inom kommunikation och hållbarhet och är för närvarande Head of Investor Relations på Pandox AB.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 70 846 02 02

Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0) 70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 2 juni 2016 klockan 13:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se