Pandox AB (publ) har slutfört förvärv av Hilton Grand Place Brussels

10 okt, 2016, 16:15

Pandox förvärv av Hilton Grand Place Brussels, som offentliggjordes den 21 september 2016, har slutförts.

Slutgiltig köpeskilling uppgår till 55 MEUR, motsvarande cirka 530 MSEK. Det förvärvade hotellet konsolideras och redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet per den 10 oktober 2016.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till pressmeddelandet den 21 september 2016, där förvärvet tillkännagavs.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


Anders Nissen, CEO, +46 (0)70 846 02 02

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2016, kl. 16:15 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se