Presentation av Pandox AB:s delårsrapport för det andra kvartalet 2015

6 aug, 2015, 17:35
Pandox AB publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2015, den 20 augusti 2015 kl. 07:00 CEST. Företaget presenterar också delårsrapporten för institutionella investerare, analytiker och media på Hilton Stockholm Slussen, kl. 09:00 CEST.

Hållpunkter (CEST)

07:00 – Delårsrapporten publiceras på www.pandox.se

08:00 – Presentationsmaterial publiceras på www.pandox.se

09:00 – VD Anders Nissen och CFO Liia Nõu presenterar rapporten på Hilton Stockholm Slussen

09:30 – Frågestund

10:00  – Presentationen avslutas

För att följa presentationen online gå till http://media.fronto.com/cloud/pandox/150820. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före presentationsstart.

SE: +46 (0)8 5052 0114
UK: +44 (0)207 1620 177
US: +1 334 323 6203
Access Code: 954521

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

Vänligen anmäl deltagande till presentationen på Hilton Stockholm Slussen, per mail till pandox@pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Thomas Backteman, IR, +46 (0)70 831 11 66
Sanna Andersson, +46 (0)8 506 205 50

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm.

Dokument