Pandox AB (publ) uppdaterar utsikter för hotellmarknaden på dagens hotellmarknadsdag

24 nov, 2015, 11:55
Regulatoriskt pressmeddelande
Vid Pandox hotellmarknadsdag på Hilton Stockholm Slussen idag presenteras uppdaterade utsikter för hotellmarknaden 2016.

”Den starka tillväxten i hotellmarknaden vi sett under 2015 kommer att leda till avtagande marknadstillväxt under 2016. Vi förväntar oss stabila marknadsförutsättningar och ensiffrig marknadstillväxt, i det lägre intervallet, för Pandox nyckelmarknader 2016”, säger Anders Nissen, VD för Pandox.

Pandox årliga Hotellmarknadsdag genomförs den 24 november 2015, på Hilton Stockholm Slussen. Eventet riktar sig till deltagare från hotellindustrin samt institutionella investerare, analytiker och media.

Pandox introducerade hotellmarknadsdagen redan 1996 och den har utvecklats till ett årligt event och dynamisk mötesplats för hotellindustrin. Pandox firar i år 20 år och årets event kommer att fokusera på Pandox historia samt de makroekonomiska och politiska faktorer som driver utvecklingen av hotellindustrin. Dessa faktorer kommer att förklaras av ett antal respekterade externa talare med expertkunskaper på olika områden.

Presentationerna inleds kl. 13:00 CET och avslutas omkring kl. 18:00 CET. En inspelad version av VD Anders Nissens presentationer kommer finnas tillgänglig på www.pandox.se efter eventet.

Vänligen besök www.pandox.se för en detaljerad agenda och presentationsmaterial.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 70 237 44 04
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57
    


Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2015 klockan 11:55 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se