Pandox AB (publ) påminnelse om telefonkonferens med anledning av tidigare kommunicerat förvärv

7 dec, 2015, 07:00
Med anledning av tidigare kommunicerat förvärv av 18 hotellfastigheter i Tyskland, den 5 december 2015, vill Pandox påminna om inbjudan till webbsänd telefonkonferens den 7 december kl 08:00 CET.

För att följa presentationen online gå till http://media.fronto.com/cloud/pandox/151207. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före presentationsstart. För tidigare publicerat pressmeddelande om förvärvet samt presentationsmaterial se www.pandox.se.

SE: +46 (0)8 5052 0110
UK: +44 (0)20 7162 0077
US: +1 334 323 6201
Access Code: 956626

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

   
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 70 237 44 04
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2015 klockan 07:00 CET.

  
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 103 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se