Pandox AB (publ) påminnelse om telefonkonferens med anledning av tidigare kommunicerat förvärv

7 dec, 2015, 07:00
Med anledning av tidigare kommunicerat förvärv av 18 hotellfastigheter i Tyskland, den 5 december 2015, vill Pandox påminna om inbjudan till webbsänd telefonkonferens den 7 december kl 08:00 CET.

För att följa presentationen online gå till http://media.fronto.com/cloud/pandox/151207. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före presentationsstart. För tidigare publicerat pressmeddelande om förvärvet samt presentationsmaterial se www.pandox.se.

SE: +46 (0)8 5052 0110
UK: +44 (0)20 7162 0077
US: +1 334 323 6201
Access Code: 956626

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

   
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 70 237 44 04
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2015 klockan 07:00 CET.

  
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 103 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.