Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2015

20 aug, 2015, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Fortsatt god utveckling för Pandox

Andra kvartalet April – Juni 2015

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 388,1 (380,2) MSEK. Avyttringen av 15 hotellfastigheter i april 2014 påverkar jämförelsen med en månad. Ökningen var 6,7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 311,5 (308,3) MSEK, en ökning med 1,0 procent. Ökningen var 6,3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 145,7 (117,5) MSEK, en ökning med 24,0 procent. Ökningen var 24,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 438,1 (409,2) MSEK, en ökning med 7,1 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 651,2 (537,1) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 318,5 (271,1) MSEK, en ökning med 47,4 MSEK.

Delårsperioden Januari – Juni 2015

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 720,0 (738,8) MSEK. Avyttringen av 15 hotellfastigheter i april 2014 påverkar jämförelsen med fyra månader. Ökningen var 5,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Totalt driftnetto uppgick till 767,7 (737,0) MSEK, en ökning med 4,2 procent.
 • EBITDA uppgick till 727,5 (705,5) MSEK, en ökning med 3,1 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 1 025,2 (888,4) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 489,3 (419,8) MSEK, en ökning med 69,5 MSEK.
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 27 327 (26 504) MSEK.
 • Substansvärdet (EPRA NAV) per aktie var 99,23 (92,11) SEK.
 • Pandox ser fortsatt tillväxt i cash earnings 2015 jämfört med 2014.

Bilaga: Delårsrapport januari - juni 2015

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0)702 37 44 04

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2015 klockan 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar 89 hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina 15 helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se