Pandox AB (publ) avyttrar hotellfastighet i Antwerpen för 16 MEUR

29 sep, 2015, 14:50

Pandox har ingått avtal om avyttring av hotellfastigheten Scandic Antwerp i Belgien för 16 MEUR till den nederländska hotellkedjan Van Der Valk.

Transaktionen utgörs av försäljning av hotellfastigheten Scandic Antwerp (Land register of Antwerp, 24th division, Borgerhout 1st division, Article 6923, series A 226/05/6), i Antwerpen, Belgien, i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 16 MEUR, vilket är linje med senaste värdering. Pandox erhåller likvid om 13,6 MEUR efter avdrag för uppskjuten skatt. Affären slutförs och frånträde sker den 1 december, 2015.

”När vår partner Scandic beslutade att inte förlänga hyresavtalet på hotellfastigheten var det naturligt för Pandox att överväga olika alternativ, inklusive en försäljning. Vi är glada över att ha träffat avtal med Van Der Valk om en försäljning av hotellfastigheten”, säger Anders Nissen, VD på Pandox.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Camilla Weiner, IR, +46 (0)70 752 08 57