Urbanisering och äldre resenärer i fokus

27 nov, 2013, 14:28
Pandox hotellmarknadsdag om demografiska förändringar

Den pågående urbaniseringen i världens utvecklingsländer och den förändrande åldersstrukturen i världen, där en snabbt ökande andel människor lever längre och är allt friskare, är de två demografiska trender som kommer att få störst betydelse för hotellbranschen i framtiden.

Det framkom under Pandox hotellmarknadsdag, som hölls under temat demografiska förändringar i går tisdag på Hilton Stockholm Slussen.

- Urbaniseringen i världens utvecklingsländer, framför allt Kina och Indien, är den största ekonomiska kraft världen någonsin sett, konstaterade Richard Dobbs, Director på McKinsey Global Institute. Effekterna är enorma: fram till 2025 spås världens medelklass dubbleras till 4,2 miljarder personer.

Att människor tar sig ur fattigdom och får råd att börja konsumera påverkar i hög grad hotellbranschen. Allra tydligast är trenden i Kina:

- Fram till 2020 förväntas Kinas medelklass tredubblas till 1,7 miljarder människor, berättade Anders Nissen, VD för Pandox. De kommer att vilja resa. Om bara tio procent väljer att resa till Europa och stannar i genomsnitt fem nätter innebär det 850 miljoner nya hotellnätter för europeiska hotell. Detta innebär en enorm utmaning och möjlighet för hotellbranschen!

En annan demografisk trend som påverkar branschen starkt är världens förändrande åldersstruktur, där allt fler lever allt längre och friskare liv.

- ”Baby Boomers”, det vill säga den stora grupp som föddes under decenniet efter andra världskrigets slut, har gått in i pensionsåldern, sa Tom Savigar från The Future Laboratory. De ser sig inte som gamla, de är friska och de vill göra av med sina pengar på resor och upplevelser.

Magnus Berglund, ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Scandic, höll med om att äldre och personer med funktionsnedsättningar är en viktig och växande grupp resenärer.

- I takt med att världens befolkning blir äldre ökar också andelen personer med någon form av funktionsnedsättning, konstaterade han. Här finns mycket pengar att tjäna för hotellen!

Som avslutning presenterade Anders Nissen Pandox prognos för utvecklingen i hotellbranschen under 2014, och sammanfattade:

•   Efterfrågan väntas öka under 2014.

•   Internationella marknader och segment: ökande efterfrågan och prisnivå under första halvåret. Goda möjligheter för ökande priser under andra halvåret.

•   Inhemska marknader och segment: goda möjligheter för ökande efterfrågan. Priserna kan öka mot slutet av året.

•   Starka segment 2014: korta hotellvistelser; leisure och city breaks.

Prognos i RevPAR 2014 jämfört med 2013:

•   New York: +5%

•   Montreal: +5%

•   London: +2,5%

•   Amsterdam: +2%

•   Bryssel: +3%

•   Berlin: +1%

•   Helsingfors: +2%

•   Köpenhamn: 2,5%

•   Oslo: -2%

•   Göteborg: -5%

•   Malmö: 0%

•   Stockholm: +2%

Talare vid hotellmarknadsdagen:

•   Christian Ringnes, styrelseordförande i Pandox: Välkommen och introduktion

•   Klas Eklund, chefsekonom vid SEB. ”Världens makroekonomiska läge förbättras, men sakta”.

•   Richard Dobbs, Director vid McKinsey Global Institue: ”Urbaniseringen av världens utvecklingsländer är den största ekonomiska kraft världen någonsin sett”.

•   Chris Sanderson, The Future Laboratory: ”Igår var prylar viktiga, nu ligger fokus på upplevelser. Sociala nätverk tar över som marknadsföringskanal”.

•   Tom Savigar, The Future Laboratory: ”Så tillfredsställer du behoven för världens fyra ålderskategorier resenärer: Baby Boomers (född 1945-1954), Generation Jones (1955-1964), Generation X (1965-1979) och Millennials (1980-1990)”.

•   Lennie Norman, ståuppkomiker: ”En ståuppkomikers hotellminnen”.

•   Magnus Berglund, ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Scandic, med assistanshunden Dixie: ”Människor med funktionshinder är en stor och lönsam kundgrupp och representerar en marknad som kommer att växa enormt”.

•   Jörgen Fredriksson, Partner Världens resor: ”Efterfrågan upplevelse- och temaresor växer starkt och resenärernas snittålder ökar”.

•   Anders Nissen, VD på Pandox: ”2014 ser övergripande positivt ut”.

För ytterligare information:                                              

Anders Nissen                                                                 Ingrid Löwy
VD Pandox AB                                                                  VD-assistent
+46 8 506 205 50                                                              +46 8 506 205 69
+46 708 46 02 02                                                              +46 739 14 15 84
anders.nissen@pandox.se                                               ingrid.lowy@pandox.se