Pandox ingår franchiseavtal med Radisson Blu i Tyskland

29 nov, 2012, 15:56

Pandox har ingått franchiseavtal med Radisson Blu om två hotell i Bremen och Dortmund. Samtidigt har en överenskommelse träffats med Hilton Worldwide om att inte förlänga nuvarande hyresavtal för dessa hotell. I samband med att hotellverksamheterna tas över av Pandox kommer investeringar och uppgraderingar att göras för totalt EUR 7 miljoner.

Att driva hotell i våra ägda fastigheter är en del av Pandox affärsmodell och aktivt ägande. Med överenskommelsen fördjupar vi samarbetet med Rezidor som vi framöver kommer att ha åtta hotell tillsammans med säger, Pandox VD Anders Nissen.
  

För ytterligare information kontakta:

Anders Nissen
CEO, Pandox AB (publ)
+46 8 506 205 50
+46 708 46 02 02
anders.nissen@pandox.se
Aldert Schaaphok
Vice VD, Operation
+46 8 506 205 50
+32 497 401 003
aldert.schaapok@pandox.com