Pandox förvärvar fyra hotell i Danmark

20 dec, 2012, 09:22

Pandox har genom sitt intressebolag Norgani förvärvat fyra hotell i Danmark med sammanlagt 728 rum. Förvärvspriset uppgår till DKK 580 miljoner.

Hotellportföljen omfattar tre hotell i Köpenhamn - Scandic Hviderod, Scandic Klostrop, First Copenhagen samt Scandic i Kolding.

Efter förvärvet äger Pandox 9 hotell i Danmark varav 8 i Köpehamn.

För ytterligare information:                                            

Anders Nissen                                                                
VD Pandox AB (publ)                                                      
+46 (0)8 506 205 50                                                         
+46 (0)708 46 02 02                                                         
anders.nissen@pandox.se