PANDOX HYR UT HOTELL SKOGSHÖJD TILL SCANDIC

27 mar, 2008, 09:20
PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2008-03-27
 
PANDOX HYR UT HOTELL SKOGSHÖJD i SÖDERTÄLJE TILL SCANDIC
 
Pandox har träffat ett omsättningsbaserat hyresavtal med Scandic angående driften av Hotell Skogshöjd i Södertälje. Hotellet som har 225 rum och är beläget i centrala Södertälje, kommer från den 1 maj 2008 att drivas under Scandics starka varunamn och driftsorganisation.
 
Pandox kvarstår som aktiv och engagerad ägare och kommer bland annat att arbeta med att genomföra ett investeringsprogram om cirka 20 miljoner kronor.
 
"Pandox och Scandic fortsätter att samarbeta och genomför intressanta affärer. Efter renoveringen kommer Hotell Skogshöjd väsentligt stärka sin position som ett av de ledande affärs- och konferenshotellen i regionen.", säger Erik Hvesser, affärsområdeschef på Pandox.
 
Pandox förvärvade Best Western Hotell Skogshöjd och Quality Hotel Park, inklusive de operativa rörelserna, i Södertälje i början av 2007. Under fjolåret utvärderades de affärsmässiga förutsättningarna och ett åtgärdsprogram för respektive hotell be-slutades. Detta innebär att Quality Hotel Park för närvarande genomgår ett utveck-lingsprogram om cirka 25 miljoner kronor. Medan strategin för Hotell Skogshöjd är att utveckla hotellet tillsammans med Scandic.
__________
 
För ytterligare information:
 
Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50
Erik Hvesser, Affärsområdeschef Pandox AB, 08-506 205 57
 
Pandox är en av de ledande aktörerna på hotellfastighetsmarknaden i Europa. I portföljen ingår 44 hotell, varav nio operativa verksamheter, med sammanlagt 10 200 rum belägna i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Bahamas, Storbritannien, Schweiz och Kanada. Pandox hotell drivs i olika driftsformer under välkända varunamn som, Hilton, InterContinental, Crowne Plaza, Radisson SAS, Holiday Inn, Scandic, Elite, Clarion, Quality, First eller under oberoende distributionskanaler.