PANDOX HYR UT DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN I ÖSTERSUND

24 sep, 2007, 11:02
PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2007-09-24
 
PANDOX HYR UT DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN I ÖSTERSUND
 
Pandox har träffat ett omsättningsbaserat hyresavtal med Choice Hotels Scandinavia angående den operativa driften i Östersund. Hotellet som har 176 rum är beläget i centrala Östersund.
 
Hotellfastigheten har ägts av Pandox sedan bolaget bildades 1995. Operatörsverksamheten drevs av en privat aktör fram till 2004 då Pandox även förvärvade operatörsbolaget och drev verksamheten under ett franchiseavtal med Rezidor under varunamnet Radisson SAS. Hotellet har under dessa år haft en stark resultatutveckling och är det ledande hotellet i Östersund. 
 
Choice Hotels tar över driften av hotellet den 1 januari 2008 under varumärket Clarion Hotels. Pandox kommer att kvarstå som aktiv ägare av hotellfastigheten.
 
"Detta är ett bra exempel på Pandox aktiva ägande. Pandox har ägt fastigheten sedan bolaget grundades och den operativa verksamheten sedan 2004. Vi har utvecklat hotellet och etablerat en stark marknadsposition och lämnar nu över stafettpinnen till Choice Hotels för fortsatt drift och utveckling", säger Erik Hvesser, affärsområdeschef på Pandox.
 
__________
 
För ytterligare information:
 
Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50
Erik Hvesser, Affärsområdeschef Pandox AB, 08-506 205 57
 
Pandox är en av de ledande aktörerna på hotellfastighetsmarknaden i Europa. I portföljen ingår 44 hotell, varav tio operativa verksamheter, med sammanlagt 10 200 rum belägna i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Bahamas, Storbritannien, Schweiz och Kanada. Pandox hotell drivs i olika driftsformer under välkända varunamn som, Hilton, InterContinental, Crowne Plaza, Radisson SAS, Holiday Inn, Scandic, Elite, Clarion, Quality, First eller under oberoende distributionskanaler.