Pandox gör storaffär i Belgien

3 jul, 2007, 09:47
PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2007-07-03
Pandox gör storaffär i Belgien
- Blir största ägare av hotellfastigheter i Bryssel och Antwerpen
 
Pandox gör ytterligare en storaffär i Belgien och förvärvar hotellfastigheterna Holiday Inn Brussels Airport och Crowne Plaza Antwerpen, vilket inkluderar de operativa verksamheterna. Affären är på motsvarande cirka en halv miljard svenska kronor. Därmed äger Pandox hotellfastigheter med 1 820 rum i Bryssel och Antwerpen till ett värde på motsvarande drygt 2,5 miljarder kronor.
 
Holiday Inn Brussels Airport är ett fullservicehotell med 310 rum i ett strategiskt läge nära Bryssels internationella flygplats och i ett affärsområde med hög tillväxt av nya kontorsytor. Crowne Plaza Antwerpen, med 262 rum och en välutvecklad konferensverksamhet, har ett bra hotelläge i direkt anslutning till Antwerpens ringled och ligger nära staden historiska centra.
 
"Förvärvet ligger i linje med vår strategi att köpa hotell på orter med hög dynamik och tillväxt där vi kan använda vår kunskap om hur man utvecklar hotell för att skapa värden", säger Anders Nissen, VD för Pandox.
 
Pandox huvudstrategi blir att driva hotellen i egen regi under nuvarande franchiseavtal med InterContinental Hotels Group. Hotellen är i behov av uppgradering och modernisering.
"Pandox kommer i nära samarbete med de lokala ledningarna utarbeta strategiska planer för verksamheterna och påbörja aktiva åtgärder omgående", säger Anders Nissen.
Utvecklingsprogrammen beräknas till två, tre år och uppskattas innebära investeringar på motsvarande drygt 80 Mkr.
 
Efter förvärvet äger Pandox totalt sju hotell med sammanlagt 1 820 rum i Bryssel/Antwerpen- regionerna, vilket gör bolaget till en av de största aktörerna på hotellmarknaden. Portföljen omfattar fyra hotell drivna i egen regi under franchiseavtal eller oberoende distributionskanal, två hotell med hyresavtal samt ett med managementavtal.
 
Säljaren, Westbridge, är ett amerikanskt investment- och managementföretag som förvärvade hotellen 2006. Tillträdet sker i slutet av juni 2007.
__________
 
För ytterligare information:
Anders Nissen, VD Pandox AB, 08 506 205 50, 0708 46 02 02, anders.nissen@pandox.se
 
Pandox är en av de ledande aktörerna på hotellfastighetsmarknaden i Europa. I portföljen ingår 43 hotell, varav elva operativa verksamheter, med sammanlagt drygt 9 800 rum belägna i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Bahamas, Storbritannien och Schweiz. Pandox hotell drivs i olika driftsformer under välkända varunamn som, Hilton, Crowne Plaza, Rezidor, Holiday Inn, Scandic, Elite, Choice, First eller under oberoende distributionskanaler.