PANDOX: PANDOX-HOTELL BYTER VARUNAMN

29 jan, 2002, 11:13
Pandox AB (publ)och Scandic/Hilton har träffat överenskommelse om byte av varunamn på sju Pandox-ägda hotellfastigheter. Besluten har föregåtts av noggranna marknadsstudier där olika varunamn har utvärderats och benchmarkats mot konkurrentgrupper och produktsegment. Efter förhandling och tilläggsavtal, där fördelning och finansiering av kostnaderna är inkluderade, vidareutvecklas Pandox hotellfastighetsportfölj med fem Hilton-hotell och två Scandic-hotell.

Hilton Brussels City är rebrandat och i full drift sedan november i fjol. Hilton Bremen och Hilton Dortmund är under rebranding, vilket förväntas förbättra hotellens lokala marknadsposition. Hilton Stockholm Slussen blir Sveriges första Hilton-hotell med officiell öppning den 21 februari 2002. Pandox London-hotell, före detta Holiday Inn Nelson Dock, uppgraderas till Hilton London Docklands, med rebranding planerad till våren.

Scandic Hotel Antwerp och Scandic Hotel Lübeck byter varunamn och omprofileras och förädlas till Scandic.

Pandox andel av investeringarna uppgår till cirka 90 miljoner kronor vilka kommer att genomföras under en tre års period.

-"Kvaliteten och potentialen i Pandox portfölj ökar. Överenskommelsen med Hilton/Scandic är en del i vår strategiska allians och ett exempel på vårt aktiva ägande", säger Anders Nissen, VD Pandox AB.