Pandox: ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I PANDOX AB DEN 21 MARS 2002

22 mar, 2002, 08:41
Utdelning
Styrelsens förslag till utdelning om 4,00 kronor per aktie godkändes. Avstämningsdag är tisdagen den 26 mars och utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg tisdagen den 2 april 2001.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Bo Ennerberg, Torsten Eriksson, Bengt Kjell, Kai Ringenson och Mats G Ringesten. Mats Mared hade avböjt omval. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bengt Kjell till styrelseordförande.Stockholm den 22 mars 2002.