PANDOX SÄLJER HOTELLFASTIGHETERNA I ESLÖV OCH KARLSHAMN

20 mar, 2001, 17:01
Pandox har avyttrat hotellfastigheten Best Western Hotell Stensson i Eslöv till ett bolag närstående operatören och hotellfastigheten Scandic Hotel Karlshamn till Mikael Holgersson via bolag.

Hotellfastigheterna överlåts för 33 miljoner, vilket innebär att Pandox gör en realisationsvinst om 8,7 Mkr. Tillträdesdatum är 2 april 2001.


– ”Pandox följer sin strategi. Försäljningarna är ett led i bolagets renodling mot stora hotell i större hotellmarknader”, säger Anders Nissen, VD i Pandox AB.