Ordinarie bolagsstämma i Pandox AB torsdagen den 29 mars 2001

30 mar, 2001, 11:29
Utdelning
Styrelsens förslag till utdelning om 3,50 kronor per aktie godkändes. Avstämningsdag är tisdagen den 3 april och utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg fredagen den 6 april 2001.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Bo Ennerberg, Torsten Eriksson, Bengt Kjell, Mats Mared, Kai Ringenson och Mats G Ringesten. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bengt Kjell till styrelseordförande.


Optionsprogram
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till emission av förlagslån förenat med optionsrätter samt överlåtelse av dessa till anställda i Pandox-koncernen.


Stockholm den 30 mars 2001.

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.