Ordinarie bolagsstämma i Pandox AB torsdagen den 29 mars 2001

30 mar, 2001, 11:29
Utdelning
Styrelsens förslag till utdelning om 3,50 kronor per aktie godkändes. Avstämningsdag är tisdagen den 3 april och utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg fredagen den 6 april 2001.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Bo Ennerberg, Torsten Eriksson, Bengt Kjell, Mats Mared, Kai Ringenson och Mats G Ringesten. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bengt Kjell till styrelseordförande.


Optionsprogram
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till emission av förlagslån förenat med optionsrätter samt överlåtelse av dessa till anställda i Pandox-koncernen.


Stockholm den 30 mars 2001.