Pandox tillträder Hotellus International AB

3 apr, 2000, 13:27
Pandox har nu tillträtt Hotellus International AB. Betalning av förvärvet har skett med 9.900.000 nyemitterade aktier i Pandox samt med ca 104 Mkr i kontanta medel..

Genom förvärvet skapas ett stort renodlat hotellfastighetsbolag med välkända varunamn och verksamhet i norra Europa. Pandox intäkter ökar proforma 1999 från 272 Mkr till 453 Mkr.

Pandox äger efter förvärvet 47 hotellfastigheter med totalt 8 500 rum till ett bokfört värde proforma 1999 på 4 554 Mkr. Av hyresintäkterna kommer ca 55 % från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och London.