Pandox Delårsrapport januari - september 2000

27 okt, 2000, 11:53
Regulatoriskt pressmeddelande
Bolagets intäkter, med Pandox nio månader och Hotellus sex månader, uppgick de första nio månaderna 2000 till 349,3 Mkr (195,9). Driftsöverskottet ökade med 133,6 Mkr till 290,2 Mkr (156,6). Ökningen är en effekt av förvärvet av Hotellus samt en hög förädlingstakt i portföljen, drygt 8 procent.

Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, för perioden blev 9,5 (9,4) procent.
Finansnettot uppgick till -104,4 Mkr (-57,0).

Koncernens resultat efter skatt, exklusive engångsintäkter, har förbättrats med 77,9 Mkr och uppgick till 132,8 Mkr (54,9).

Integrationen av Hotellus fortsätter och följer uppgjorda planer.
Under rapportperioden har resterande 50 procent av hotellfastigheten Scandic Star Hotel i Sollentuna förvärvats. Den första delen tillkom i november 1997 genom förvärv från WASA Livförsäkring AB. Hotellet har ett centralt läge och en strategisk placering intill Sollentunamässan. Hotellet är stort och har 269 rum, varav 204 sviter, samt en välutvecklad konferensverksamhet.

-" Tillväxten i Pandox består. För det trettonde kvartalet i följd uppvisas tillväxt i resultat och kassaflöde. Majoriteten av Pandox viktigaste hotellmarknader fortsätter att öka, vilket skapar förutsättningar för fortsatt god resultatutveckling", säger Anders Nissen VD för Pandox AB.

Prognos 2000
Resultatet efter skatt för år 2000, inklusive Hotellus med nio månader, beräknas uppgå till 180 miljoner kronor. Detta motsvarar ett resultat per aktie om 8,03 kronor (5,21) och ett kassaflöde per aktie om 9,94 kronor (7,94), beräknat på genomsnittligt antal aktier.

Bifogas: Delårsrapport i sin helhet.