PANDOX FÖRVÄRVAR HOTELLFASTIGHETEN

23 jun, 1999, 13:36
Pandox Hotellfastigheter AB (publ) förvärvar hotellfastigheten Grand Hotel Borås. Hotellet har 158 rum och omfattande restaurang- och konferensverksamhet. Hotellrörelsen ägs och drivs av Svenska Stadshotell AB och distribueras av First Hotels genom ett franchiseavtal.

Fastighetens anskaffningsvärde, inklusive latent skatt, uppgår till cirka 70 MSEK. Driftsöverskottet beräknas på helårsbasis uppgå till 5,6 MSEK och direktavkastningen blir därmed 8,1 procent. Pandox resultat efter skatt ökar med 1,0 MSEK, motsvarande en vinst per aktie med 7 öre. Kassaflödet per aktie förbättras med 14 öre.

Hotellmarknaden i Borås består av 6 hotell med en genomsnittlig storlek om 86 rum. Grand Hotel Borås är störst med 158 rum, följt av Scandic Hotel Plaza med 135 rum och Hotell Vävaren med 97 rum. 1998 såldes 102.000 rumsnätter i Borås, vilket motsvarar en beläggning om 46 %.

-Borås ingår bland Pandox prioriterade orter och Grand Hotel är Borås största och främsta affärsresehotell. Hotellet ligger centralt i Borås med allra bästa läge. Förvärvet är Pandox fjärde hotellfastighetstransaktion under 1999 och vi fortsätter konsekvent att genomföra vår strategi, säger Anders Nissen, VD i Pandox Hotellfastigheter AB.