PANDOX FÖRVÄRVAR HOTELLFASTIGHETEN
FOGG´S HOTELL I STOCKHOLM

15 sep, 1999, 11:07
Pandox Hotellfastigheter AB (publ) förvärvar hotellfastigheten Fogg´s Hotell i Stockholm från AMF Pension.

Samtidigt har Pandox förvärvat operatörsverksamheten Fogg's Hotell. Pandox kommer att sälja operatörsverksamheten och teckna nytt avtal med en rikstäckande internationell hotellkedja. Slutförhandlingar pågår.

Förvärvspriset inklusive förvärvskostnader för hotellfastigheten uppgår till 122,0 MSEK. Driftsöverskottet beräknas på helårsbasis, efter tecknande av nytt hyresavtal, uppgå till 10,1 MSEK och direktavkastningen blir därmed 8,3 procent. Pandox resultat efter skatt ökar med 1,2 MSEK, motsvarande en vinst per aktie med 8 öre. Kassaflödet per aktie förbättras med 18 öre.

Hotellfastigheten inrymmer ett fyrstjärnigt 146 rums hotell, två restauranger, stor konferensavdelning, bar och relaxavdelning. Hotellfastigheten har ett centralt läge i Nacka/Sickla området som för närvarande är inne i en mycket expansiv fas vilket förväntas ha en positiv effekt på hotellet.

-Förvärvet är ett bra exempel på Pandox aktiva ägande och där Pandox-modellen skapar lönsamma affärsmöjligheter. Förvärvet är Pandox femte affärstransaktion under 1999 och bidrar omgående till att öka resultat och kassaflöde per aktie, säger Anders Nissen, VD i Pandox Hotellfastigheter AB.