Ordinarie bolagsstämma fastställer utdelning

26 mar, 1999, 10:54
Styrelsens förslag till utdelning om 2,00 kronor per aktie godkändes igår av den ordinarie bolagsstämman i Pandox Hotellfastigheter AB. Avstämningsdag blir den 30 mars. Utdelningen utsändes genom VPC:s försorg torsdagen den 8 april 1999.

På bolagsstämman omvaldes Mats Mared , Bengt Kjell, Mats G Ringesten och Kai Ringenson som styrelseledamöter. Som ny styrelseledamot valdes Bo Ennerberg. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bengt Kjell till styrelseordförande.

Som revisorer omvaldes Ulf Egenäs och Anders Scherman.Stockholm den 26 mars 1999.