PANDOX FÖRVÄRVAR HOTELLFASTIGHETEN RADISSON SAS HOTEL LULEÅ

8 jul, 1998, 00:00

Pandox Hotellfastigheter AB (publ) förvärvar hotellfastigheten Radisson SAS Hotel Luleå från Max-koncernen.


Parterna har tecknat ett omsättningsbaserat hotellhyresavtal med golvhyra och kommer gemensamt att investera 7 MSEK i hotellfastigheten. Pandox tillträder hotellfastigheten den
2 september 1998.

Förvärvspriset inklusive lagfart och planerade investeringar uppgår till ca 75 MSEK. Driftsöverskottet beräknas på helårsbasis uppgå till 6,5 MSEK och direktavkastningen blir därmed 8,7 procent beräknat på den totala investeringen. Pandox resultat efter skatt ökar med 0,9 MSEK, motsvarande en vinst per aktie med 6 öre. Kassaflödet per aktie förbättras med 13 öre.

Max-koncernen, som driver hamburgerkedjan Max, har varit en betydande aktör på hotellmarknaden i Luleå under mer än 10 år, bland annat som operatör av Luleå Stads Hotell och Radisson SAS Hotel Luleå. Max-koncernens hotellengagemang kommer efter affären att koncentreras till operatörskapet av Radisson SAS Hotel Luleå och Max Hotell.

Luleås hotellmarknad består av 10 hotell med en genomsnittlig storlek om 90 rum. Radisson SAS Hotel Luleå är störst med 209 rum, följt av Luleå Stads Hotell med 154 rum och Scandic Hotel med 151 rum. 1998 såldes 146.000 rumsnätter i Luleå, vilket motsvarar en beläggning om 43%.

-`Pandox följer sin strategi. Radisson SAS Hotel Luleå är Luleås största hotell och ligger centralt i bästa läge. Hotellet är i behov av uppgradering, något vi kommer att göra i samråd med operatören`, säger Anders Nissen, VD i Pandox Hotellfastigheter AB.

För ytterligare information:

Anders Nissen, VD Pandox Hotellfastigheter AB, 08-614 17 40, 0708-46 02 02
Bengt Kjell, Vice Styrelseordförande Pandox Hotellfastigheter AB, 08-614 17 63, 0705-94 53 98


Pandox Hotellfastigheter AB är sedan den 23 juni 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista och äger efter förvärvet av Radisson SAS Hotel Luleå totalt 28 hotellfastigheter i Sverige. Av hyresintäkterna kommer 63 procent ifrån Sveriges tre största hotellmarknader, Stockholm, Göteborg och Malmö. Drygt 60 procent av hyresintäkterna är relaterade till omsättningsbaserade avtal.