Delårsrapport januari - september 1998

22 okt, 1998, 10:12
Regulatoriskt pressmeddelande
Förvaltningsintäkterna för 9 månader 1998 uppgick till 170,6 Mkr (111,8). Driftsöverskottet ökade med 48,1 Mkr till 136,4 Mkr (88,3). Ökningen är främst beroende på tillskotten i fastighetsportföljen. Justerad direktavkastning för perioden uppgick till 9,2% (9,1).
Finansnettot för perioden uppgick till -52,8 Mkr (-37,8).
Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 27,1 Mkr jämfört med föregående år och uppgår för de första nio månaderna 1998 till 47,2 Mkr (20,1). I resultatet ingår en engångsintäkt från försäljning av fastighet med 3,5 Mkr (1,1).

Under årets 9 första månader har Pandox tillträtt 9 hotellfastigheter. Under mars tillträddes 8 hotellfastigheter förvärvade från Fastighets AB Tornet och i september tillträddes hotellfastigheten Radisson SAS Hotel Luleå förvärvad från Max-koncernen. Källhagens Wärdshus och kontorsfastigheten Överkikaren 19 har avyttrats under perioden.


Prognos 1998
Pandox resultat för 1998, inklusive engångsintäkter på 3,5 Mkr, bedöms överstiga 60 Mkr.