Choice Hotels övertar driften av Grand Hotel i Kristianstad

26 feb, 1998, 00:00

Pressmeddelande
Stockholm den 26 februari 1998

Pandox Hotellfastigheter AB (publ), som är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista kommer att överlåta driften av Grand Hotel i Kristianstad till hotelloperatören Choice Hotels Scandinavia ASA (CHS). CHS övertar även personalen på hotellet. Hotellet har 148 rum och ca 20 årsarbetare.

Pandox hyresavtal med CHS löper från den 2 mars 1998, vilket sammanfaller med den tidpunkt då Pandox tillträder förvärvet av hotellfastigheten och operatörsverksamheten från Fastighets AB Tornet. Under 1998 ger uthyrningen av hotellfastigheten och överlåtelsen av operatörs-verksamheten inte någon resultatpåverkan för Pandox.

Choice Hotels International, är en av världens ledande hotellfranchisekedjor och har totalt över 4 000 hotell i 42 länder varav 25 i Sverige. Grand Hotel i Kristianstad kommer som ett av de första hotellen i Sverige att ingå i Choicekedjans Quality-segment. Detta innebär att hotellet liksom hittills kommer att erbjuda fullständig hotellservice med bl a restaurang, bar och konferenslokaler. CHS är franchisetagare för Scandinavien och noterat på Oslo Börsen.

- Beläggningsgraden för hotell i Kristianstad ligger på ca 40 procent. För att lyckas på denna marknad krävs en långsiktig professionell operatör med ett starkt varumärke. Choice, som har planer på ytterligare expansion i Sverige, svarar väl upp mot dessa krav, säger Pandox VD Anders Nissen. Vi kommer som ägare av hotellfastigheten att arbeta aktivt tillsammans med Choice, bl a ser vi gemensamt ett investeringsbehov på ca tre miljoner kronor under 1998.

Pandox Hotellfastigheter AB äger 27 hotellfastigheter i Sverige och är sedan juni 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

 

För ytterligare upplysningar: Anders Nissen, VD Pandox Hotellfastigheter AB,
08-614 17 40 eller 0708-46 02 02