Pandox AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2015

8 apr, 2016, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Pandox AB:s årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.pandox.se.

Den tryckta versionen distribueras inom kort till samtliga aktieägare och kan även beställas på Pandox webbplats.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57
Anders Berg, Manager Investor Relations, +46 (0)76 095 19 40

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016 klockan 08:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se