Pandox AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

8 mar, 2024, 10:30
Regulatoriskt pressmeddelande

Den svenska versionen av Pandox årsredovisning 2023 med hållbarhetsredovisning finns nu tillgänglig på Pandox webbplats www.pandox.se. I årsredovisningen beskriver vi bland annat drivkrafterna bakom tillväxten i hotellmarknaden, Pandox affärsmodell och framgångsfaktorer samt våra framsteg inom hållbarhet.

Den svenska årsredovisningen 2023 kommer även finnas på Pandox webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas finnas tillgänglig på Pandox webbplats inom två veckor.

 

 

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP, Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Caroline Tivéus, SVP, Director of Sustainable Business, +46 (0) 735 32 74 41

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2024, kl. 10:30 CET.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 159 hotell med cirka 35 900 rum i 12 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Hyresavtal, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Egen drift, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se