Pandox AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

10 mar, 2023, 10:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Den svenska versionen av Pandox årsredovisning 2022 med hållbarhetsredovisning finns nu tillgänglig på Pandox webbplats www.pandox.se. I årsredovisningen beskriver vi bland annat drivkrafterna bakom hotellmarknadens historiska återhämtning, hur vår affärsmodell fungerar samt vilka värden vi skapat under året.

Den svenska årsredovisningen 2022 finns även tillgänglig på Pandox webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas finnas tillgänglig på Pandox webbplats inom två veckor.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP, Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Caroline Tivéus, SVP, Director of Sustainable Business, +46 (0) 735 32 74 41

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2023, kl. 10:00 CET.

 

 

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 158 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se