Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2018

25 okt, 2018, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Ett stabilt kvartal

Juli–september 2018

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 810 (589) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 698 (511) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 142 (129) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 4 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 806 (610) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 537 (462) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 3,20 (2,91) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 833 (551) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 4,98 (3,47) SEK

Januari–september 2018

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 222 (1 631) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 890 (1 392) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 375 (350) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 10 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 2 160 (1 654) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 1 410 (1 177) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 8,39 (7,39) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 2 049 (1 965) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 12,20 (12,39) SEK
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 158,44 (136,47) SEK


Väsentliga händelser efter perioden

 • Pandox ingick avtal om förvärv av Radisson Blu Glasgow den 2 oktober och The Midland Manchester den 12 oktober

Bilaga: Delårsrapport januari–september 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 600 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se