Pandox AB (publ) delårsrapport januari–mars 2019

26 apr, 2019, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Fortsatt lönsam tillväxt

Januari–mars 2019

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 685 (621) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1,3 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 583 (528) MSEK, 568 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,3 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 95 (66) MSEK, 90 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 17,1 procent justerat för valutakurseffekter
 • Kalendereffekter uppskattas ha påverkat intäktstillväxten positivt med 2-3 procent i jämförbar portfölj
 • EBITDA uppgick till 634 (560) MSEK, 615 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
 • Cash earnings uppgick till 362 (336) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 2,16 (2,00) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 407 (452) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,43 (2,69) SEK
     

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 300 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se