Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2018

13 jul, 2018, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Lönsam tillväxt och god avkastning

April–juni 2018

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 791 (568) MSEK. Ökningen var 0,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 664 (485) MSEK. Minskningen var 0,6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 167 (139) MSEK. Ökningen var 15 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
 • EBITDA uppgick till 794 (594) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 536 (425) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 3,18 (2,67) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 763 (887) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 4,53 (5,61) SEK

Januari–juni 2018

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 412 (1 042) MSEK. Ökningen var 0,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 192 (881) MSEK. Minskningen var 0,3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 233 (221) MSEK. Ökningen var 17 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
 • EBITDA uppgick till 1 354 (1 044) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 873 (715) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 5,18 (4,48) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 1 215 (1 414) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 7,22 (8,92) SEK
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 153,97 (132,55) SEK


Bilaga: Delårsrapport januari–juni 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 600 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se