Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2017

10 nov, 2017, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
God tillväxt och hög effektivitet

Kvartalet juli – september 2017

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 589 (479) MSEK. Ökningen var 4 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 511 (409) MSEK. Ökningen var 3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 129 (130) MSEK. Ökningen var 44 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 610 (512) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 551 (592) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 462 (386) inkl. återföring av extra skattekostnad om 29 MSEK efter vunnet överklagande.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,47 (3,93) SEK.

Perioden januari – september 2017

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 631 (1 329) MSEK. Ökningen var 5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 392 (1 127) MSEK. Ökningen var 4 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 350 (309) MSEK. Ökningen var 30 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 1 654 (1 353) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 1 965 (1 442) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 1 177 (975) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 12,39 (9,56) SEK.
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 136,47 (120,53) SEK.


Väsentliga händelser under och efter perioden

 • Pandox slutför förvärv av Hilton London Heathrow Airport för 80 MGBP.

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Director of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 07:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 122 hotell med cirka 27 000 rum i elva länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se