Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2018

24 apr, 2018, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Stabil resultatutveckling

Januari-mars 2018

  • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 621 (474) MSEK. Ökningen var 0,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
  • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 528 (396) MSEK. Ökningen var 0,1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
  • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 66 (82) MSEK. Ökningen var 21 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
  • Kalendereffekter uppskattas ha påverkat omsättningstillväxten negativt med 3-4 procent för jämförbar portfölj
  • EBITDA uppgick till 560 (450) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 452 (527) MSEK
  • Cash earnings uppgick till 336 (290) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 2,69 (3,31) SEK
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 151,81 (125,67) SEK


Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 24 April 2018 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 500 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se