Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2017

13 jul, 2017, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Fortsatt god tillväxt och lönsamhet

Kvartalet april – juni 2017

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 568 (464) MSEK. Ökningen var 3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 485 (398) MSEK. Ökningen var 2 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 139 (125) MSEK. Ökningen var 29 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 594 (491) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 887 (474) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 425 (354) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,61 (3,14) SEK.

Perioden januari – juni 2017

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 042 (850) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 881 (718) MSEK. Ökningen var 5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 221 (179) MSEK. Ökningen var 21 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 1 044 (841) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 1 414 (850) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 715 (589) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 8,92 (5,63) SEK.
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 132,55 (114,03) SEK.


Väsentliga händelser under perioden

 • Pandox omklassificerar sju hotellfastigheter i Norden till Fastighetsförvaltning i det andra kvartalet.
 • Pandox slutför förvärv av Hotel Berlaymont i Bryssel för motsvarande cirka 324 MSEK i maj.

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Director of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 121 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se