Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2018

14 feb, 2019, 07:00
Regulatory information
God tillväxt och ökat substansvärde

Oktober–December 2018

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 749 (571) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 627 (490) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 165 (144) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 749 (597) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 480 (482) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 2,88 (3,06) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 775 (1 183) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 4,63 (7,47) SEK
 • Pandox tillkännagav och slutförde två förvärv i Storbritannien samt slutförde en avyttring i Sverige

Januari–december 2018

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 971 (2 202) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 517 (1 882) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 540 (494) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 10 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 2 909 (2 252) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 1 890 (1 660) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 11,26 (10,46) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 2 823 (3 148) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 16,83 (19,89) SEK
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 164,04 (144,54) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,70 (4,40) SEK per aktie, totalt 787 (737) MSEK

Bilaga: Bokslutskommuniké januari–december 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 300 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.