Pandox AB (publ) årsredovisning för 2019 har publicerats

11 mar, 2020, 14:30
Regulatoriskt pressmeddelande

Den svenska versionen av Pandox årsredovisning 2019 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på www.pandox.se.

Den svenska tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till aktieägare som så önskat under vecka 13. Årsredovisningen kan också beställas på www.pandox.se eller på telefon 08-506 205 50.

Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas finnas tillgänglig på företagets webbplats inom två veckor.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax, Communications & IR Manager, +46 (0) 707 13 77 06
Caroline Tivéus, Director of Sustainable Business, +46 (0) 735 32 74 41


Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2020, kl. 14:30 CET.


 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se