Årsredovisning 2019

2019 var ett år med högt affärstempo på alla områden med bland annat flera lönsamma förvärv, riktad kontant nyemission, omfattande värdeskapande investeringar i befintlig portfölj och en god resultatutveckling. Pandox har under året också genomfört hållbarhetsprojekt inom många olika områden.


Anders Nissen, VD

Sammanfattning av 2019 som helhet.

 

Liia Nõu, CFO

Höjdpunkterna från 2019 ur Pandox finansiella perspektiv.

 

Caroline Tivéus, Director Sustainable Business

Sammanfattning av de hållbarhetsinitiativ Pandox genomfört under 2019.

 

Jonas Törner, SVP Business Intelligence

Sammanfattning av utvecklingen på Pandox marknader under 2019.

 

Årsredovisning 2019

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.