Styrelse

Pandox styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

 • Christian Ringnes


  Verkställande direktör i Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelseordförande i Pandox sedan 2004 samt ordförande i ersättningsutskottet. 

  Övriga befattningar:

  Styrelseordförande Eiendomsspar Sverige AB, NSV-Invest AS, Sundt AS och Dermanor AS. Styrelseledamot Schibsted ASA och medlem Fastighetsstyrelsen Norges Bank

 • Leiv Askvig


  VD Sundt AS. Ledamot i Pandox styrelse sedan 2004 och ledamot av ersättningsutskottet.

   

  Övriga befattningar:

  Styrelseordförande Basen Kapital AS, Helene Sundt AB samt Christian Sundt AB. Styrelseledamot Verdane Capital IV AS, Alfarveg AS, Skibs AS Tudor, Civita AS och Skagen Fondene. Styrelseledamot Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS.

 • Jon Rasmus Aurdal


  CFO för Eiendomsspar AS. Styrelseledamot sedan 2018 samt ledamot av revisionsutskottet. 

   

   

   

   

  Övriga befattningar:

  CFO Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelse- och ledningsuppdrag i flera dotterbolag till Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelseledamot Lillunn AS.

 • Bengt Kjell


  Ledamot i Pandox's styrelse sedan 1996.

   

   

   

   

   

   

  Övriga befattningar:

  Styrelseordförande SSAB och Hemfosa Fastigheter AB m fl bolag. Vice ordförande Indutrade AB. Styrelseledamot AB Industrivärden och ICA Gruppen AB m fl bolag.

 • Ann-Sofi Danielsson


  Chief Financial Officer Bonava AB. Ledamot i Pandox styrelse sedan 2015 samt ordförande för revisionsutskottet. 

   

  Övriga befattningar:

  Styrelseledamot Vasakronan AB.

 • Jeanette Dyhre Kvisvik


  CEO och medgrundare Villoid AS. Ledamot i Pandox styrelse sedan 2017.

   

  Övriga befattningar:
  Styrelseordförande Villoid AS och Bridge Holding AS.