Pandox AB (publ) avyttrar hotellfastighet i Antwerpen för 16 MEUR

Pandox har ingått avtal om avyttring av hotellfastigheten Scandic Antwerp i Belgien för 16 MEUR till den nederländska hotellkedjan Van Der Valk.

Transaktionen utgörs av försäljning av hotellfastigheten Scandic Antwerp (Land register of Antwerp, 24th division, Borgerhout 1st division, Article 6923, series A 226/05/6), i Antwerpen, Belgien, i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 16 MEUR, vilket är linje med senaste värdering. Pandox erhåller likvid om 13,6 MEUR efter avdrag för uppskjuten skatt. Affären slutförs och frånträde sker den 1 december, 2015.

”När vår partner Scandic beslutade att inte förlänga hyresavtalet på hotellfastigheten var det naturligt för Pandox att överväga olika alternativ, inklusive en försäljning. Vi är glada över att ha träffat avtal med Van Der Valk om en försäljning av hotellfastigheten”, säger Anders Nissen, VD på Pandox.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Camilla Weiner, IR, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2015 klockan 14:50 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar 89 hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina 15 helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se