Avtals- och driftsmodeller

Hyresavtal är den dominerande avtalsmodellen för Pandox. Hyresavtalet har tydliga fördelar både för fastighetsägare och hyresgäst eftersom det gör det möjligt att dela avkastning, risk och investeringar mellan parterna. Det finns fyra driftsmodeller i hotellfastighets-marknaden och Pandox arbetar med dem alla.

De fyra driftsmodellerna i hotell-fastighetsmarknaden

1) Hyresavtal

Omsättningsbaserat med garanti
Omsättningsbaserat utan garanti
Fast

 

 

Operatörsverksamhet

2) Egen drift med varumärkt under franchiseavtal
3) Egen drift med oberoende varumärke
4) Managementavtal