Affärsmodell

Pandox arbetar systematiskt med att öka värdet på varje hotellfastighet genom att göra rätt investeringar i hotellprodukten och maximera hotellets intäkter och produktivitet.