Årsstämman 2019 hölls den 10 april 2019, kl 10:00, på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm, Sverige.

Kallelse

Kallelse till Pandox årsstämma publicerades fredagen den 8 mars 2019.
Kallelse till årsstämma 2019

Anmälan

Anmälan och uppgifter om anmälan på
https://anmalan.vpc.se/PandoxAGM