PANDOX FÖRVÄRVAR HOTELLFASTIGHETEN PROVOBIS STAR HOTEL, LUND

Pandox Hotellfastigheter AB (publ) har träffat ett optionsavtal som innebär rätt att i januari 1999 förvärva hotellfastigheten Provobis Star Hotel i Lund från NCC Fastigheter AB och Handelsbanken.

Utnyttjas optionen uppgår hotellfastighetens förvärvspris inklusive transaktionskostnader till 101 Mkr. Direktavkastningen beräknas uppgå till 9 %. Hotellet har ett omsättningsbaserat avtal med golv som löper fram till den 31 december år 2001.

Lunds hotellmarknad består av 11 hotell med en genomsnittlig storlek om 57 rum och en beläggning på ca 56 procent. Provobis Star Hotel är med sina 194 rum Lunds största fullservicehotell. Hotellet är beläget på Gastelyckan nära Ideon. Området som har företag inom läkemedel, medicinteknik, telekom, data och förpackning är ett av Sveriges för närvarande mest dynamiska utvecklingsområden.

-Pandox forsätter att expandera enligt sin strategi. Lund är en prioriterad ort och Provobis Star Hotel är Lunds största affärsresehotell samt har ett bra läge. Dessutom kommer ett förvärv att ge ökad vinst och kassaflöde per aktie. Hotellet är i mycket gott skick och kräver inga direkta investeringar, säger Anders Nissen, VD i Pandox Hotellfastigheter AB.