Nyemissionen i Pandox fulltecknad


Pressmeddelande
Stockholm den 5 februari 1998

Nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna i Pandox Hotellfastigheter AB är genomförd. Emissionen fulltecknades och bolaget har tillförts 210 Mkr före emissionskostander. Totalt antal aktier efter nyemissionen uppgår därmed till 15.000.000. Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 1997 offentliggörs den 12 februari 1998.

 

För ytterligare information: Bengt Kjell,
Vice styrelseordförande Pandox Hotellfastigheter AB,
08-614 17 40

Pandox Hotellfastigheter AB är sedan den 23 juni 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista och äger 28 hotellfastigheter i Sverige.