Årsstämman 2018 kommer att hållas den 9 april 2018 på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm, Sverige.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast fyra veckor innan årsstämman. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.