Pandox verksamhet är indelad i två segment för hotellägande; Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet, som tillsammans omfattar 122 hotell med nästan 27 000 rum i elva länder.

Två affärssegment 

Pandox verksamhet är indelad i två segment: Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet. Fastighetsförvaltning består av hotellfastigheter som Pandox äger och hyr yt till tredjepartsoperatörer, medan Operatörsverksamhet främst innefattar hotell som både ägs och drivs av Pandox.


Varje segment delas i sin tur in i fem geografiska områden: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Internationellt. Det senare omfattar Pandox verksamhet i Belgien, Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna och Kanada.


Härutöver förvaltar Pandox hotellfastigheter för externa ägares räkning. För närvarande har Pandox externa förvaltningsavtal för tio hotell, varav nio (i Oslo) redovisas under Fastighetsförvaltning, och ett förvaltningsavtal (Pelican Bay Resort på Bahamas) redovisas under Operatörsverksamhet.