Utvecklingen av Pandox aktiekapital sammanfattas i nedanstående tabell.

    Förändring i antal aktier Antal aktier efter transaktionen  Aktiekapital, SEK
År Händelse B A  B A Totalt Förändr. Totalt
1994 Bildande 2 500 - 2 500 - 2 500 150 000 150 000
1995 Nyemission 1 250 000 - 1 252 500 - 1 252 500 75 000 000 75 150 000
1995

Fondemission

1 247 500 - 2 500 000 - 2 500 000 74 850 000 150 000 000
1997 Split 4:1 7 500 000 - 10 000 000 - 10 000 000 - 150 000 000
1998 Nyemission 5 000 000 - 15 000 000 - 15 000 000 75 000 000 225 000 000
2000 Nyemission 9 900 000 - 24 900 000 - 24 900 000 148 500 000 373 500 000
2013 Nyemission 100 000 -  25 000 000 25 000 000 1 500 000 375 000 000
2015 Nytt aktieslag
och aktie-
split 6:1
50 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 150 000 000 - 375 000 000
2016 Nyemission 7 499 999 - 82 499 999 75 000 000 157 499 999 18 749 998 393 749 998