In English Ladda ner årsredovisningen (PDF) Pandox logo

Årsredovisning 2017

Erfarenhet och beslutsamhet

 

  1996         2002         2007         2012         2017
 Antal hotell 20 28 31 46 46 44 45 44 36 39 44 45 46 120 118 120 120 114 131 130 143
 Cash earnings, MSEK 53 97 119 228 266 267 272 299 301 318 389 445 446 831 879 848 815 888 1165 1361 1660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
202831464644454436394445461201181201201141311301435397119228266267272299301318389445446831879848815888116513611660
1996
 
 
 
 
2002
 
 
 
 
2007
 
 
 
 
2012
 
 
 
 
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
200
 
400
 
600
 
800
 
1000
 
1200
 
-500
 
0
 
500
 
1000
 
1500
 
2000
 
 Antal hotell
 Cash earnings, MSEK

VD-ord

En större och starkare
affärsposition

 

Vi lutar oss inte tillbaka. Vi är redo för nästa steg. Häng med!

- Anders Nissen, VD

Detta är Pandox

Vision och vägen till framgång

Pandox kärnverksamhet är att äga och hyra ut hotellfastigheter till välkända hotelloperatörer under långa omsättningsbaserade hyresavtal med delade investeringar. När förutsättningar för lönsamma hyresavtal saknas kan Pandox välja att driva hotell i egen regi. Kombinationen av långa hyresavtal och egen drift lägger grunden till lönsam tillväxt till lägre risk.

Marknaden

Hotell och turism är världens
största servicesektor

Pandox är verksamt inom hotell och turism som är världens största servicesektor och en av de snabbast växande näringarna i världen. Hotell och turism har visat positiv tillväxt de senaste sex decennierna.

10%
  10%
Earnings 10
Results 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,7 miljarder1,3 miljarder1,8 miljarder
2000
2017
2030
 
 
 
0,00
 
0,25
 
0,50
 
0,75
 
1,00
 
1,25
 
1,50
 
1,75
 
2,00
 
  2000 2017 2030
Earnings 0,7 miljarder 1,3 miljarder 1,8 miljarder

Hotell och turism är en stor motor
”10 procent av global BNP (2017)”

Stabil tillväxt i internationellt resande "International Tourist Arrivals"

 

Verksamheten

En aktiv hotellfastighetsägare
med långa hyresavtal och
välkända hyresgäster

Sverige

44 hotell

Tyskland

26 hotell

Storbritannien

19 hotell

Norge

14 hotell

Finland

14 hotell

1 kongresscenter

Belgien

9 hotell

Danmark

8 hotell

Irland

3 hotell

Kanada

2 hotell

Österrike

2 hotell

Schweiz

1 hotell

Nederländerna

1 hotell

 

Hållbarhetsredovisning

Pandox Fair Play 

Pandox fem fokusområden

Baserat på intressentdialogen och materialitetsanalysen har fem fokusområden för Pandox hållbarhetsarbete formulerats.

Oss själva 

Medarbetarens val

Aspekter
 • Hälsa, trygghet och säkerhet
 • Rättvisa arbetsförhållanden­
 • Kompetens och tillgänglighet
 • Anti­korruption

Våra gäster

Gästens val

Aspekter
 • Gästnöjdhet
 • Integritet och informationssäkerhet­
 • Hälsa, säkerhet och trygghet

Miljö

Grönt fotavtryck

Aspekter
 • Energi och utsläpp
 • Vatten
 • Avfall

Affärspartners 

Kvalitet i värdekedjan

Aspekter
 • Rutiner för upphandling och inköp
 • Rättvisa arbetsförhållanden

Vårt samhälle 

Intresseföreningar

Aspekter
 • Socialt ansvar

Hotellfastigheterna

En väldiversifierad portfölj med fokus på stora välutvecklade och dynamiska hotellmarknader

Antal hotell

143

Hotellfastigheter i det övre fullservicesegmentet i 84 städer i
15 länder.

Antal rum

31613

Hotellrum med en snittstorlek om 221 rum per hotell fördelat på 20 varumärken.

Marknadsvärde (MSEK)

50121

Hotellportfölj av hög kvalitet med god balans mellan länder, städer, typer av efterfrågan och varumärken.
 

Finansiellt

Ett aktivt år
och ett starkt resultat

Viktiga händelser

 • God tillväxt och hög lönsamhet.
 • Förvärv av 23 hotellfastigheter.
 • Avtal om uthyrning av nio Operatörsfastigheter.
 • Riktad emission om 1 480 MSEK.

 

29%

Tillväxt i total cash earnings

18%

Tillväxt i substansvärde

Intäkter per land

Fastighetsförvaltning

Föreslagen utdelning

4,40

SEK

Intäkter per land

Operatörsverksamhet

Privacy Policy

Processing of personal data and cookies

1. About personal data

Personal data which is collected through our website – pandox.se – will be processed for the purpose of providing information and services which you have requested and for follow-up. Pandox AB (publ), reg. no. 556030-7885, ("Pandox") is the controller of personal data for the processing of personal data on the pandox.se website. Pandox does not assume any liability for compliance with privacy protection on external websites to which this website might contain links.

Each data subject is entitled to correction of erroneous, incomplete, or misleading data and is entitled to receive information regarding the processing, free of charge, once each year following a written request for such information. The address for sending any such request, as well as for other enquiries regarding Pandox's processing of personal data, is Pandox AB (publ), Box 15, 101 20 Stockholm, +46 (0)8 506 205 50 or info@pandox.se.

Pandox takes all suitable technical and organisational security measures which are necessary to protect the personal data which is processed. Pandox also complies with all requirements and conditions which follow from the Swedish Personal Data Act. The personal data will not be transferred and/or processed in a third country (i.e. a country outside of the EU/EEA). The data may be processed by a third party in order to administer or provide a relevant service or information.

2. About cookies

The website pandox.se uses cookies to improve your user experience and to collect statistics.

A cookie is a small text file which the website you are visiting asks to save on your computer. When the visitor subsequently visits the website, it can also be retrieved from the visitor's device – this may be a computer, mobile telephone, or tablet. The cookie is saved in connection with the files which are used by the internet browser. The IP address on your device cannot be linked with the information which is retrieved by the cookie and thus the visitor is entirely anonymous.

The Swedish Electronic Communications Act provides that cookies may only be used with the user's consent. You personally select whether or not you want to accept cookies. Most internet browsers accept cookies automatically. If you do not want cookies to retrieve information from your session, you can choose to shut them off. You can do so via the settings for your internet browser. If you delete all cookies, certain functions on the website may stop working. However, you can always remove the cookies which are used for statistics and the website will continue to work. If your internet browser or a corresponding app which connects you to the internet is set to allow cookies when you visit the website, you are thereby deemed to have granted your consent to such use.

For more information regarding cookies, please visit PTS's website.

2.1 Cookies on the website

There are different types of cookies: cookies which are saved for a specific amount of time on the user's computer and session cookies.

We use the first type of cookies to collect visitor statistics. They save information for a longer period of time on your computer after the internet browser is closed and they are used to maintain statistics regarding what visitors do on our website. We collect statistics by using Google Analytics, an internet analysis service from Google. This means that data from many of our cookies is stored on servers which are owned by Google. Information which is collected includes, for example, where the visitor comes from, how long the visitor is on the website, and which pages are visited. The information helps us evaluate how our users use the website and how we can improve it. Google cannot tie the visitor's IP address to data in Google's possession. The user can opt out of statistics cookies without affecting the functions of the website.

We also use a session cookie which temporarily stores information to improve your user experience. Session cookies are automatically deleted after the internet browser has been closed and are used to optimise loading and caching of websites on your device.

2.2 Specific cookies

The following cookies are used on Pandox's website.

Statistics cookies

Statistics cookies measure visitor statistics on the website:

__utma  Google Analytics Stored for 2 years
__utmb Google Analytics Stored for 30 minutes
__utmc Google Analytics Stored until the session is closed
__utmt Google Analytics Stored for 10 minutes
__utmz Google Analytics Stored for 6 months

 

Session cookies

Session cookies are temporary and disappear when you close your internet browser:

ASP.net_SessionID
BIGipServer~Pandox~www.pandox.se_HTTP_Pool